Kontakt

Spojená škola Pavla Sabadoša internátna Prešov
Duklianska 2
080 01 Prešov

Informátor-vrátnica:
denne od 07:00 do 17:00
Telefón:
+421 (0) 51 77 11 360

Riaditeľ:
denne od 07:00 do 15:00
Telefón:
0911 431 800
e-mail:
iv.borovsky(zavinac)gmail.com

Koordinátor:
denne od 08:00 do 14:00
e-mail:
Mgr. Tomáš Kolárik
051/3226910
tomas.kolarik@russ-po.sk

Ďalšie elektronické kontakty:
fabisikova.spojenaskola@gmail.com