22. ročník

Videoreport z dňa výstavy

Fotoalbum ocenených prác

Vernisáž výstavy bude 22. mája 2019 v priestoroch  Okresného úradu Prešov, Námestie mieru 3, Prešov.

Autori ocenených prác budú pozvaní na slávnostné otvorenie výstavy.

Dňa 2. mája 2019 sa uskutočnil výber 50 ocenených prác v telocvični Spojenej školy Pavla Sabadoša internátnej v Prešove

Porota:

PaedDr. Ivana Pančáková – metodička, lektorka, ZUŠ Októbrova 32, Prešov

Mgr. Jana Paľová – učiteľka, Stredná odborná škola pedagogická Kmeťovo stromoradie 5, Prešov

PaedDr. Zuzana Fabišíková – zástupkyňa riaditeľa SŠPSI Duklianska 2, Prešov