18. ročník

Ďakujeme všetkým učiteľkám materských škôl, ktoré sa do súťaže zapojili.

Do XVIII. ročníka bolo zaslaných 1168 prác, počet zapojených MŠ 145.

 

Fotky z 18. ročníka