Tvorivá dielňa


Pozvánka na praktický seminár (tvorivá dielňa)

Pozývame Vás na praktický seminár (tvorivú dielňu) „Tvorivosť a kreativita v práci učiteľky materskej školy“ s lektormi, učiteľmi ZUŠ, ktorý sa bude konať 16. 05. 2019 v priestoroch ZUŠ, Októbrová 32,  Prešov. Prezentácia účastníkov bude od 8.00h do 8.30h. Predpokladaný záver je 12.00h.

Návratku  je potrebné doručiť do 10. 05. 2019  emailom na dresu: bibiana.sabekova@minv.sk

Vzhľadom na obmedzenú kapacitu priestorov, bude akceptovaných prvých 45 prihlášok. Seminár je bezplatný!

Jednotlivé workschopy budú zamerané:

Lektorka: PaedDr. Monika Seňová

“Možnosti papiera” – výtvarné priestorové hry a experimenty s papierom

Lektor: Mgr. Juraj Kováčik

“Hravé cvičenia na rozvoj zručností pri vyjadrení líniou a farbou”

Lektorka: PaedDr. Ivana Pančáková

“Keď svetlo vytvára príbeh” – tieňové divadlo, spracovanie videa v grafickom programe

Účastníci absolvujú všetky tri workschopy, materiál bude poskytnutý organizátorom.